Meny

Medlemmar

Owe Ronström - Dirigent, primbalalajka mm

Primbalalajka
Anneli Klevebrant Ronström
Eva Sjöstrand
Dan Gustafsson
Karin Mansler
Elisabeth Ekman
Clara Andermo
Henrik Johansson
Kristina Fors
Olga Shadura

Altbalalajka
Anne-li Ahlby
Carina Johansson
Harriet Colleen
Rose-Marie Nordin
Christer Thomsson

Basbalalajka
Helena Bloom

Kontrabasbalalajka
Linda Jacobsson
Torsten Flemming
Peter Haage

Primdomra
Oskar Kullingsjö
Rickard Hellgren
Sophie Jonasson
Lennart Andermo

Altdomra
Erik Ronström
Christoffer Kuhfuss
Cecilia Nygren
Daniel Werkelin
Mattias Svensson
Lotta Hallenfur

Basdomra
Jerker Nilsson
Sune Nilsson

Dragspel
Frida Mark-Nielsen
Hillevi Knutas

Slagverk
Mattias Svensson

Gotlands balalajkaorkester sedan 1996

En gång medlem, alltid medlem! Här är alla gamla, numera "passiva" medlemmar:

Balalajka prim
Minja Klevebrant
Lisa Klevebrant
Mats Hallberg
Linn Klintberg
Joel Almqvist
Patrik Standar
Henrik
Anders Birgersson
Hugo Birgersson
Annabritta von Schulman
Ina
Inger Hammar
Lars Lithen

Aron Landahl

Dragspel
Robert Nyström
Magnus Ekman
Elisabeth Franzén
Marit Ohlsson

Altbalalajka
Fanny Winarve
Maria Wessman
Gunilla Almqvist
Mari Ögger
Eva Wallin
Ingrid Lindkvist

Primdomra
Mark Wallenius
Olle Nordlund
Carl St Clair Renard
Leif Ronström
Rickard Wännman
Stella Andermo
Emma Mellander
Rick Ingelse
Ville Blomgren
Johan Ronström
Fredian Lindström
Theodor Stadhe
Mats Erlandsson
Linda Karlsson
Aron Hejdström
Elias Fredriksson
Sara Tivell Naessen

Altdomra
Jeff Lindkvist
Jens Ramnebro
Max Almqvist
Cecilia Nygren
Linn Gunnarsson
Linda
Erika Langenstam
Julia Hammar
Fredrika Tevebring
Aron Hejdström
Gustav Aldén
Gunnar Lauberg
Ola Jörneus
Rasmus Nordström
Anna Sofia Hakeberg
Jorunn Falkenhaug
Ebba Leijonwall
Gunnar Mellander
Jakob Hammar
Urban Westerlind
Gunnar Mannervik
Aljona Tikhonova
Anna de Tavernier

Fredrik Ampler

Basdomra
Raul Fernandez
Torbjörn Claesson
Lena Bolin
Olga Rosengren
David Endre
Lars Knutas
Torbjörn Claesson
Cecilia Bolin
Peter Stadhe
Henning Johansson
Elinor Eriksson

Basbalalajka
Henning von Schulman

Emma Lindström

Kontrabasbalalajka
Örjan Klintberg
Daniel Björkegren
Bjerne von Schulman

Slagverk

Isak Sundström

 

Lšnkar Recensioner Konserter Medlemmar Repertoar Aktuellt Om orkestern